Semakan Keputusan Peperiksaan Sesi Disember 2010


Log Masuk

No KP :

No Pendaftaran :

MAKLUMAN PADA PELAJAR SEMESTER AKHIR DAN PELAJAR PROGRAM STM DAN DTM

Pelajar Semester Akhir atau Pelajar menjalani Latihan Industri di semester akhir bagi Program :STM/DTM) dan GAGAL SATU (1) KURSUS sahaja, maka saudara/i dikehendaki mengambil Penilaian Khas bagi kursus gagal berkenaan. Sehubungan dengan itu saudara/i dikehendaki melapor diri untuk sesi Taklimat dan Pendaftaran Kursus pada tarikh dan masa berikut:

Tarikh   27 Mei 2011 ( Jumaat )  
Masa : 9.00 pagi
Tempat   : Bilik Seminar POLISAS kampus 2 ( Bilik Kaunselling)

Kegagalan saudara/i untuk menghadirkan diri boleh membawa implikasi kepada keputusan Penilaian Khas ini yang akan diumumkan pada 29 Jun 2011. Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Pegawai Peperiksaan di talian 09-5655348/349

KES RAYUAN

Tarikh akhir bagi rayuan bagi sesi ini ialah pada 01hb.Jun 2011. Rayuan lewat dari tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

i.       Bagi Rayuan untuk menyemak semula skrip jawapan peperiksaan hendaklah disertakan dengan  bayaran sebanyak RM25.00 bagi setiap kursus/modul dalam bentuk wang pos atas nama PENGARAH POLISAS.

ii.      Bagi Rayuan keputusan peperiksaan hendaklah dibuat dengan menulis surat rasmi kepada alamat :

Jawatankuasa Peperiksaan POLISAS

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah

Semambu, 25350 Kuantan

(u.p : Pegawai Peperiksaan)

Atau melalui e-mail : exam@polisas.edu.my.   

Anda diminta  sertakan dengan folder penilaian PB(folio PB) bagi kursus berkenaan sekiranya ianya berkaitan dengan kes rayuan anda. Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bahan/dokumen bukti yang  berkaitan sebagai sokongan.

Sila nyatakan no. telefon anda apabila berurusan   bagi tindakan SEGERA .

Keputusan rasmi selepas rayuan tersebut adalah muktamad

2.       Bagi Pelajar telah tamat pengajian dengan jayanya, transkrip akademik akan dikeluarkan kepada pelajar pada selepas Mesyuarat Lembaga Peperiksaan & Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik dan akan diposkan. Jika anda ingin mengambil sendiri transkrip tersebut, sila maklumkan kepada PPJ jabatan masing-masing atau hubungi Unit Peperiksaan melalui telefon. Pej. Am : 09 – 5655348 / Peg. Peperiksaan : 09 - 5655349

 

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Semambu, 25350 Kuantan Pahang. No.Tel : 09-5655300 Fax : 09-5663104