Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan Secara Online


 

KES RAYUAN

Tarikh akhir bagi rayuan bagi sesi ini ialah pada 05 Julai 2011. Rayuan lewat dari tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

i.       Bagi Rayuan untuk menyemak semula skrip jawapan peperiksaan hendaklah disertakan dengan  bayaran sebanyak RM25.00 bagi setiap kursus/modul dalam bentuk wang pos atas nama PENGARAH POLISAS.

ii.      Bagi Rayuan keputusan peperiksaan hendaklah dibuat dengan menulis surat rasmi kepada alamat :

Jawatankuasa Peperiksaan POLISAS

Politeknik Sultan Haji Ahmad ShahSemambu,

25350 Kuantan

(u.p : Pegawai Peperiksaan)

Atau melalui e-mail : exam@polisas.edu.my.  

Anda diminta  sertakan dengan folder penilaian PB(folio PB) bagi kursus berkenaan sekiranya ianya berkaitan dengan kes rayuan anda. Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bahan/dokumen bukti yang  berkaitan sebagai sokongan.Sila nyatakan no. telefon anda apabila berurusan   bagi tindakan SEGERA . Keputusan rasmi selepas rayuan tersebut adalah muktamad

2.       Bagi Pelajar telah tamat pengajian dengan jayanya, transkrip akademik akan dikeluarkan kepada pelajar pada selepas Mesyuarat Lembaga Peperiksaan & Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik dan akan diposkan. Jika anda ingin mengambil sendiri transkrip tersebut, sila maklumkan kepada PPJ jabatan masing-masing atau hubungi Unit Peperiksaan melalui telefon. Pej. Am : 09 – 5655348 / Peg. Peperiksaan : 09 - 5655349

Sila nyatakan no. telefon anda apabila berurusan bagi tindakan SEGERA .

Keputusan rasmi selepas rayuan tersebut adalah muktamad

 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER MENGIKUT SESI

     
     
     
     
    PILIHAN SESI
   

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

 


Dibangunkan Secara Dalaman: Unit Pengurusan Sistem Maklumat ,Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Semambu, 25350 Kuantan Pahang. No.Tel : 09-5655300 Fax : 09-5663104